Saxaromitsetlar

Saxaromitsetlar – achitqi zamburug’lar turkumi. Tabiatda keng tarqalgan bo’lib, non pishirish, pivo tayyorlash va boshqa maqsadlarda keng qo’llaniladi.