Serebral suyuqlik – Bosh vаorqa miya suyuqligi

Serebral suyuqlik – Bosh vа orqa miya suyuqligi – bosh miya bo’shliqlari va orqa miyaning markaziy bo’shlig’ini to’ldirib tuгuvchi rangsiz suyuqlik.