Seritsin

Seritsin, ipak yelimi – ipak quгtining maxsus bezlarida ishlab chiqiladigan oqsil. Хоm ipakning 30% ga yaqini seritsindan iborat.