Serobakteriyalar – Oltingugurt bakteriyalari

Serobakteriyalar – Oltingugurt bakteriyalari, tiobakteriyalar – vodorod sulfidi va boshqa oltingugurtli birikmalarni oskidlab, o’zi uchun zarur energiyani oluvchi bakteriyalar. Таbiatda oltingugurt almashinuvida muhim ahamiyatga ega.