SHABDOR

SHABDOR, Eron sebargasi (Trifolium resupinatum. L.) — sebargadoshlar turkumiga mansub bir yillik o’tsimon o’simlik turi, yemxashak ekini.