SHABLON

SHABLON (Yunoncha schablone — namuna) — 1) tayyor buyumlar shaklining to’g’riligini tekshiradigan asbob, moslama; 2) tabiiy kattalikda tayyorlangan detal (me’morlik, qurilish) chizmasi; 3) ko’chma ma’noda — ko’rko’rona taqlid qilish.