Shabon

Shabon-hijriy yil hisobining sakkizinchi oyida, ya’ni sha’bon oyida tug’ilgan qiz yoki shabon-to’q, to’ygan; boy-badavlat