Shabonoy

Shabonoy-shabon oyi (hijriy yili hisobining 8 oyi) da tug’ilgan oydek suluv qiz