SHAMSIYA

SHAMSIYA — o’rta asrlarda musulmon Sharqiy davlatlarida qabul marosimi, sayohat va safar chog’ida hukmdorning boshi ustida tutilgan soyabon. Shamsiya tufayli istalgan bir shaxe hukmdorning borligini va turgan yerini uzoqdan turib ham bilib olgan.