SHAYTON

SHAYTON — yuzaning tekisligini aniqlash uchun mo’ljallangan asbob.