Shimpanze

Shimpanze – yirik odamsimon maymunlar turkumi. Bo’yi 150- 165 sm, vazni 45-80 kg. Вiokimyoviy ko’rsatkichlari bo’yicha boshqa odamsimon maymunlarga nisbatan odamga yaqinroq turadi.