Simptom

Simptom (Yun. symptome — belgi, alomat) — biror kasallik yoki patologik holatning belgisi. Tibbiyotda nospe- tsifik (umumiy) — kelib chiqishi tur- licha bo’lgan kasalliklarda uchraydigan S. (mas, darmonsixtak, gavda t-rasinig ko’tarilishi) va pagognomik — ma’lum bir kasallikka xos S. (ya’ni, me’da yara- si yorilib ketganda ko’krak ostida pichoq sanchgandek og’riq turishi), sub’e k-ti v (bemordan so’rab olingan) va ob’ektiv (bemorni turli yo’llar b-n tekshirib bilingan) S. farklanadi. Kasallik bosh- lanishidan darak beradigan dastlab- ki S. (mas, zotiljamda dastlab ko’krak qafasida og’riq sezilishi) hamda keyin- gi S. (xolesistitda krrin pardasining yallig’lanishi) ham bo’ladi. Har qanday kasallik S.lar yig’indisi (sindrom)ta qarab belgilanadi.