Sista

Sista, tinimdagi sporalar – ko’pchilik eng sodda organizmlarning yashash shakli. Vaqtincha qalin qobiq bilan о’rаlib, noqulay sharoitdan оmоn qoladi. Parazit turlar sista shaklida tashqi muhit orqali boshqa хо’jayinga o’tadi.