Sistematika

Sistematika, tartiblash – biologiyaning barcha mavjud уа qirilib bitgan organizmlarni aniqlash, nomlash, shuningdek, ma’lum bir tartibda turli darajadagi guruhlarga joylash, ya’ni tasniflash, ularni tavsiflash, ro’yxatga olish bilan shug’ullanuvchi bir bo’limi.