Sistola

Sistola – yurak mushaklari (miokard) ning qisqarishi natijasida yurak bo’shliqlari (qorincha, bo’lma)ning siqilishi. Bunda yurakdagi qon hajmi kamayadi.