Sitokininlar

Sitokininlar – hujayra bo’linishini boshqaruvchi o’simlik gormoni; adenin hosilasi. O’simlik ildizlarida hosil bo’lib, uning уеr ustki qismlariga ksilema orqali ko’tariladi.