Siyohli qopcha

Siyohli qopcha, siyohli bеz boshoyoqli molluskalarning himoya a’zosi.