So’fiya

So’fiya-so’fizm tariqatiga bo’ysinuvchi tasavvuf (so’fiylik) yo’lini tutuvchi qiz yoki So’fining farzandi