Sohiboev Rixsi

Sohiboev Rixsi (1917.22.9, bish- kek — 1974.23.2, Toshkent) — jurna- list, jamoat arbobi. O’zbekistonda xiz- mat ko’rsatgan madaniyat xodimi (1968). Samarqand xalq xo’jaligi in-tini tu- gatgan (1938). Mehnat faoliyatini 1941 y. «Qizil O’zbekiston» gaz. da adabiy xodimlikdan boshlagan. So’ngra shu gaz. da tashkilot bo’limi mudiri, muharrir o’rinbosari. 1949-55 y.lar O’zbekiston KP MK huzuridagi partiya tarixi in- ti direktori o’rinbosari, O’zbekiston Telegraf agentligi (O’zTAG)ning direk- tori (1955-60), O’zSSR Oliy Kengash Prezidiumining kotibi (1960-71). 1971 y.dan O’zSSR Vazirlar Kengashi huzuridagi Informasiya agentligi (o’z Tag) direktori. S. bir qancha nazariy va publisistik maqolalar muallifi. Tosh- kent sh.dagi ko’chalardan biri uning no- miga qo’yilgan.