So’lmasjon

So’lmasjon-so’lmaydigan, ya’ni o’lmaydigan umri uzoq, jondan aziz bola