So’lmasxon

So’lmasxon-so’lmaydigan (o’lmaydigan) e’zozli qiz