Solnoma, tarixiy solnoma

Solnoma, tarixiy solnoma — mamlakatning ijtimoiy-siyosiy, madaniy, iqtisodiy hayotida ro’y bergan muhim voqealar tadrijiy ravishda bayon etib borilgan yozma yodgorlik. Solnoma, odatda, tarixiy voqealarning bevosita ishtirokchisi tomonidan yozilgan.