SO’QIM

SO’QIM — so’yish uchun semirtirilgan buqa, ho’kiz, sigir.