So’ta

So’ta, so’g’ata – yo’g’on etli, bitta o’qda boshoqdagi kabi bir qancha gullar joylashgan to’pgul. Masalan, makkajo’xori so’tasi.