Sporalilar

Sporalilar – eng sodda hayvon turning sinfi. Bularga xos xususiyatlardan biri – hayotiy siklida tarqalishi uchun xizmat qiladigan sporalar hosil bo’ladi.