Sporotsid

Sporotsid – sporalarni nobud qiluvchi moddalar.