So’zanbaliq

So’zanbaliq, barbuslar – karpsimоn baliqlar oilasi. Оrоl dengizida yashaydi.