Stafilokokklar

Stafilokokklar – yumaloq bakteriyalar turkumi. Bo’linib ko’payganda, ajralib ketmasdan, uzum shingillariga o’xshash shakl oladi. Yakka holda ham yashayveradi. Ko’pgina kasalliklаг, jumladan, angina (tomoq og’rig’i), yiringli yaralar sababchisi.