Staminodiy

Staminodiy – chang hosil qilmaydigan naslsiz, ko’rinishi o’zgargan changchilar. Ko’pincha gulshira – nektar ajratuvchi bezlarga aylangan.