Stenotroflar

Stenotroflar – me’yorli o’sishi uchun maxsus ozuqa bo’lishini talab qiluvchi o’simliklar.