SUG’URTA POLISIDAN DAROMAD

SUG’URTA POLISIDAN DAROMAD – sug’urta polisi egalarining sug’urta shartnomasiga ko’ra oladigan daromadlari.