SUG’URTA TIZIMI

SUG’URTA TIZIMI – l) turli xil sug’urta kompaniyalari va ularni sug’urta nazorati bilan aloqadorligining yig’indisi: 2) sug’urta huquqiy munosabatlarni tashkil etishning davlat – huquqiy shakli.