SUG‘URTALOVCHINING JAVOBGARLIK LIMITI

SUG‘URTALOVCHINING JAVOBGARLIK LIMITI – tuzilgan sug’urta shartnomasidan kelib chiqqan holda belgilanadigan sug’urta kompaniyasining mumkin bo’lgan eng yuqori darajadagi javobgarligi. Sug’urtalovchining javobgarlik limiti sug’urta polisida o’z aksini topadi.