Sustav

Sustav, bo’g’im – suyaklarning harakatchan birikishini ta’minlovchi tuzilma.