Sutachitqi bakteriyalar

Sutachitqi bakteriyalar – sut achish jarayonini qo’zg’atuvchi bakteriyalar.