Sutdumbul

Sutdumbul – donning pishishidagi boshlang’ich davr.