Suyak

Suyak – umurtqali hayvonlar skeletining asosiy elementi.