Suyuq o’g’itlar

Suyuq o’g’itlar – azotli yoki murakkab o’g’itlar eritmasi. Suyuq holda ishlatiladi. Masalan, ammiak.