Tannin moddalar

Tannin moddalar, oshlovchi moddalar, tanninlar – choy, еmаn kabi o’simliklar bargida uchraydigan polimеr fenol birikmalar. Teri уа mo’ynani oshlashda oqsil moddalarni denaturatsiyaga uchratadi. Bular o’simlik, hayvonlardan уа sun’iy yo’l bilan olinadi. Tishni qamashtirish xususiyatiga ega; tibbiyotda dori-darmon sifatida ishlatiladi.