Terminal holat

Terminal holat (lot. terminalis oxirgi, so’nggi) — hayotning so’nggi bosqichi; hayot bilan o’lim orasidagi g’olat. Bunda organizm yashashi uchun muhim bo’lgan organ va sistemalar faoliyatida (hatto tiklash mumkin bo’lsa ham) chuqur o’zgarishlar ro’y berib, gipoksiya kuchayadi. T.G’. (behushlik boshlansada) nafas reflekslari va yurak faoliyati saqlanib turgan agoniyao l D i , agoniya va klinik o’lim kabi 3 bosqichni o’z ichiga oladi. T.h.ning davomiyligi asosiy kasallikning og’irengilligi va organizmni jonlashtirish (q. Reanimasiya) choratadbirlari ko’rilishiga bog’liq.