Teskari teorema

Teskari teorema — berilgan teoremaning sharti xulosa, xulosasi esa shart bo’lgan teorema. T.t.ga teskarisi to’g’ri teorema deyiladi. Bundan kelib chikadiki, to’g’ri va teskari teoremalar o’zaro T.t.lar deyiladi. Agar berilgan to’g’ri teorema o’rinli bo’lsa, T.t. hamma vakt ham o’rinli bo’lishi shart emas. Mas., to’rtburchak romb bo’lsa, uning diagonallari o’zaro perpendikulyar bo’ladi (to’g’ri teorema). Agar to’rtburchakda diagonallar o’zaro perpendikulyar bo’lsa, bu to’rtburchak romb bo’ladi deyish noto’fi, ya’ni T. t. noto’g’ri. O’zaro T.t.lar zaruriylik va etarlilik shartlari bilan uzviy bog’langan.