Tog’ayli baliqlar

Tog’ayli baliqlar – umuгtqalilar sinfi. Skeleti tog’aydan iborat. Asosan dengizlarda yashaydi. Ichki osmotik bosim qonda erigan mochevina hisobiga bir xilda ushlab turiladi. Agar chuchuk suvlarga ko’chirilsa halok bo’ladi.