Tolali o’simliklar

Tolali o’simliklar – tola olish maqsadida ekiladigan o’simliklar. Tola o’simlik tanasi, mevasi yoki barglari da hosil bo’ladi. Masalan, kanop, g’o’za, yukka o’simligi.