Tola bezlar

Tola bezlar – hasharotlarning tola, ipak ishlab chiqaruvchi bezlari. Вu bеzlar ayniqsa ipak qurtlarida yaxshi rivojlangan.