TOMALAR

TOMALAR, tama — o’zbek xalq tarkibiga kirgan 92 qabila-urug’dan biri. Dastlab Raishduvdinining «Jome ut-tavorix» asarida (14-asr) qayd etilgan. Tomalar Dashti Qipchoqdagi qoyuq xotigi. No’ty Urdasi siyosiy hayotida muhim rol o’ynaganlar. 16-17-asrlarda boshqa ko’chmanchi etnik guruhlar bilan birga Movarounnahr hududiga kelib, Toshkent, Nurota vohalarida o’troqlashgan. Ts.’.Rad.yuviti’ ma’lumotiga ko’ra, Tomalar Kichik juz tarkibidagi 7 urug’ (jetiru) uyushmasiga (jagalboy, kepte va Tomalar, Tobin, kerayit. Telov. Ramadon) kirgan. Nurota tog’ etaklarida yashovchi Tomalar sariq, ko’sa, kat. kurra, cho’michli. Oltibek kabi kichik urug’larga bo’linadi. 1924 yilgi O’rta Osiyoni rayonlashtirish komissiyasi materiallarida Zarafshon vohasida 1185 Tomalar ro’yxatga olingan va ular 3 urug’ uyushmasiga kirgan. Xorazm viloyatida 500 Tomalar qayd etilgan. Asosan, chorvachilik va dehqonchilik bilan shug’ullanishadi. Toma Bahodir Roziq o’g’li.