Toyloq

Toyloq — o’zbek urug’i. O’zbeklarda T. larning oqtoyloq, qoratoyloq kabi tarmoklari mavjud bulgan. T. toponim bo’lib, shu asosda urug’nomi vujudga kelgan. T. joy nomlarida va kishilar ismlarida ham uchraydi.