Transduksiya

Transduksiya, ko’chirish, joyni o’zgartirish – genetik informatsiya (DNK molekulasining bir qismi)ni bir bakteriyadan (donor) ikkinchisi (retsipiyent)ga viruslar (bakteriofaglar) yordamida ko’chirish hodisasi. Bu jarayonda retsipiyent hisoblangan bakterial hujayra genotipida o’zgarish sodir bo’ladi.