Sayt

Sayt, mutatsiya o’rni – mutatsiya yoki rekombinatsiyaning eng kichik birligi. DNKdagi bir juft nukleotidga teng. Nuqtali mutatsiyadagi gen o’rnini belgilaydi.