Transkripsiya

Transkripsiya, ko’chirib yozish – irsiy informatsiyani DNK molekulasidan informatsion-RNK molekulasiga ko’chirish. Bunda DNK molekulasidagi nukleotidlar ketma-ketligi RNK molekulasidagi nukleotidlar ketma-ketligiga mos keladi. Irsiy informatsiya ko’chirilishining dastlabki bosqichi hisoblanadi.