Trans …

Trans … – yo’nalish, harakat ma’nosini anglatuvchi qo’shimcha.